PlotCalc - Phần mềm cắt Vinyl miễn phí
Language: En :: Ru
 

PlotCalc

Hàm PlotCalc

Tải xuống PlotCalc 2024.04.20

Mua PlotCalc

Kích hoạt PlotCalc

Hỗ trợ kỹ thuật

ví dụ

kích thước vật liệu 3000х4000
Khu vực làm việc của thiết bị có tính đến các lĩnh vực 1600х1600

kích thước vật liệu 1000х4000
Khu vực làm việc của thiết bị có tính đến các lĩnh vực 1200х580

kích thước vật liệu 1000х4000
Khu vực làm việc của thiết bị có tính đến các lĩnh vực 1200х5000

kích thước vật liệu 1000х1000
Khu vực làm việc của thiết bị có tính đến các lĩnh vực 1200х580

kích thước vật liệu vật liệu xoăn
Khu vực làm việc của thiết bị có tính đến các lĩnh vực -

 

 

 

 

© 2004-2024 Evgen Zherelii