PlotCalc - Phần mềm cắt Vinyl miễn phí
Language: En :: Ru
 

PlotCalc

Hàm PlotCalc

Tải xuống PlotCalc 2024.04.20

Mua PlotCalc

Kích hoạt PlotCalc

Hỗ trợ kỹ thuật

Tạo sơ đồ theo tỷ lệ 1:A4

[mặt sau]

Sau khi chọn bố cục và nhấp vào nút này, chương trình sẽ tạo và hiển thị sơ đồ bố cục của bạn theo tỷ lệ được chọn tự động từ những tỷ lệ được chấp nhận chung để sơ đồ vừa với một tờ A4.

© 2004-2024 Evgen Zherelii