PlotCalc - Phần mềm cắt Vinyl miễn phí
Language: En :: Ru
 

PlotCalc

Hàm PlotCalc

Tải xuống PlotCalc 2024.04.20

Mua PlotCalc

Kích hoạt PlotCalc

Hỗ trợ kỹ thuật

Đẩy nhanh quá trình lựa chọn phim thừa xung quanh hình cắt

[mặt sau]

Sau khi cắt văn bản, cần phải chọn phần phim thừa xung quanh nó, để xử lý công việc này nhanh chóng và hiệu quả, trước tiên bạn có thể sử dụng chức năng đặc biệt vẽ các đường phụ trợ để văn bản được chia thành 2 nửa, vì mục đích này , chọn văn bản và nhấp vào nút "Làm sạch" trên thanh công cụ PlotCalc.

Để có một hình chữ nhật mô tả xung quanh văn bản trong cài đặt PlotCalc, trong tab "Làm sạch phim", hãy bật hộp kiểm tương ứng và chỉ định thụt lề,

thì kết quả sẽ như thế này:

Sau đó, bạn có thể gửi bố cục để cắt và sau đó dễ dàng và tự nhiên chọn một bộ phim không cần thiết xung quanh các chữ cái.

 

© 2004-2024 Evgen Zherelii