PlotCalc - Phần mềm cắt Vinyl miễn phí
Language: En :: Ru
 

PlotCalc

Hàm PlotCalc

Tải xuống PlotCalc 2024.04.20

Mua PlotCalc

Kích hoạt PlotCalc

Hỗ trợ kỹ thuật

Đo diện tích các hình

[mặt sau]

Để đo diện tích, hãy chọn các hình và nhấp vào nút "Diện tích theo tích phân" hoặc "Diện tích theo ma trận"

"Diện tích theo tích phân" hiển thị kết quả chính xác hơn "Diện tích theo ma trận", tuy nhiên, trong trường hợp hình có các giao điểm "Diện tích theo tích phân" có thể hiển thị kết quả không chính xác, hãy xem ví dụ:

© 2004-2024 Evgen Zherelii