PlotCalc - Phần mềm cắt Vinyl miễn phí
Language: En :: Ru
 

PlotCalc

Hàm PlotCalc

Tải xuống PlotCalc 2024.04.20

Mua PlotCalc

Kích hoạt PlotCalc

Hỗ trợ kỹ thuật

Cài đặt PlotCalc

[mặt sau]

Trong phần cài đặt, bạn có thể kiểm tra phiên bản của PlotCalc, nếu không khớp thì nên cài đặt phiên bản mới.

Trong tab "Làm sạch phim", bạn có thể bật tùy chọn "Vẽ hình chữ nhật bao quanh" và chỉ định thụt lề cho chức năng vẽ các đường phụ trợ, giúp tăng tốc độ lựa chọn phim thừa.

Trong tab Nâng cao, đơn vị tiền tệ và giá cho 1 mét cắt được chỉ định, các tham số này được sử dụng khi đo độ dài của các đường cong.

 

© 2004-2024 Evgen Zherelii