PlotCalc - Phần mềm cắt Vinyl miễn phí
Language: En :: Ru
 

PlotCalc

Hàm PlotCalc

Tải xuống PlotCalc 2024.04.20

Mua PlotCalc

Kích hoạt PlotCalc

Hỗ trợ kỹ thuật

Cài đặt/gỡ bỏ thủ côngBước 1: Tải tập tin PlotCalc.gms (8.95 MB)


Bước 2: Đóng CorelDRAW


Bước 3: Kéo tệp PlotCalc.gms vào thư mục C:\Users\[USER NAME]\AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite [CORELDRAW VERSION]\Draw\GMS


Bước 4: Để thực hiện việc này, hãy mở File Explorer và chuyển đến thư mục C:\Users như hình bên dưới


Bước 5: Chọn thư mục người dùng mong muốn


Bước 6: Tiếp theo, chọn thư mục AppData, nếu thư mục bị ẩn, hãy nhập tên của thư mục vào trường nhập phía trên, như minh họa bên dưới và nhấn Enter.


Bước 7: Tiếp theo, chọn một thư mục Roaming


Bước 8: Tiếp theo, chọn một thư mục Corel


Bước 9: Tiếp theo, chọn thư mục chứa phiên bản CorelDRAW cần thiết


Bước 10: Дrồi chọn thư mục Draw, nếu thư mục chưa có thì tạo


Bước 11: Tiếp theo chọn thư mục GMS, nếu chưa có thư mục này thì tạo mới


Bước 12: Bây giờ hãy kéo tệp PlotCalc.gms vào thư mục này, nếu đã có tệp của phiên bản trước - để cập nhật, chỉ cần thay tệp đó bằng tệp mới


Bước 13: Mở CorelDRAW và chọn từ trình đơn Tools>>Options>>CorelDRAW...>>VBA.

Trong các phiên bản trước của CorelDRAW, việc gọi cài đặt này có thể hơi khác một chút.

Và bỏ chọn hộp Delay Load VBA


Bước 14: Nhấp vào OK và thanh công cụ PlotCalc sẽ xuất hiện. Cài đặt hoàn tất thành công :)


Bước 15: Nếu thanh công cụ PlotCalc không xuất hiện, chỉ cần tải lại CorelDRAW và nó sẽ xuất hiện. Cài đặt hoàn tất thành công :)


Bước 16: Nếu thanh công cụ PlotCalc vẫn không xuất hiện, hãy kiểm tra xem bạn đã cài đặt VBA chưa, để PlotCalc hoạt động, bắt buộc phải cài đặt trước VBA để kiểm tra sự hiện diện của VBA trong CorelDRAW của bạn, nhấn ALT+F11 - trình chỉnh sửa VBA sẽ mở, nếu trình chỉnh sửa không mở, hãy chạy Cài đặt CorelDRAW< /b> và cài đặt VBA , sau đó PlotCalc sẽ hoạt độngXóa PlotCalc

Để xóa PlotCalc khỏi CorelDRAW của bạn, chỉ cần xóa tệp PlotCalc.gms, bạn cũng có thể xóa tệp cài đặt người dùng plotcalc_userdata.binicons thư mục trong đó hình ảnh cho thanh công cụ PlotCalc được đặt
© 2004-2024 Evgen Zherelii