PlotCalc - Phần mềm cắt Vinyl miễn phí
Language: En :: Ru
 

PlotCalc

Hàm PlotCalc

Tải xuống PlotCalc 2024.04.20

Mua PlotCalc

Kích hoạt PlotCalc

Hỗ trợ kỹ thuật

Mô tả chi tiết các chức năng của chương trình PlotCalc

Làm tổ tự động
Đo độ dài đường cong trong CorelDraw
Xuất ra máy vẽ từ CorelDraw
Lấy mẫu nhanh màng thừa xung quanh các hình dạng
Đo diện tích hình trong CorelDraw
Tạo sơ đồ để chia tỷ lệ
Tìm giao điểm của các hình
Cài đặt
© 2004-2024 Evgen Zherelii